12 March

The Swedish Prosecution Authority (“Svenska Åklagarmyndigheten”) notifies Ian Lundin and Alex Schneiter of a revised suspicion sheet (justerad gärningsbeskrivning).