COMPANY STATEMENTS

BOARD RESPONSE

29 March 2019

Proposal Requesting the Resignation of the Board of Directors
Submitted to the 29 March 2019 Annual General Meeting of Lundin Petroleum AB

Proposal
A shareholder proposes that the Annual General Meeting requests the Board of Directors to resign.

Supporting Statement
The Company’s unresolved legacy in Sudan/South Sudan and the related war crimes investigation is damaging to the Company and its international reputation, and a threat to its continuity. The members of Board of Directors are ultimately responsible that the Company is organised and managed in the best interests of the Company and all shareholders. Their continued leadership exposes the Company to avoidable risks.

Förslag till stämman avsätter styrelsen
Inlämnad till bolagsstämman den 29 mars 2019 Lundin Petroleum AB

Förslag
En aktieägare föreslår att årsstämman uppmanar styrelsen avsätter bolagets styrelse.

Förklaring till förslaget
Botagets ouppklarade historia i Sudan / Sydsudan och den krigsbrottsundersökning som utgår från bolagets verksamhet där, skadar bolaget och dess internationella rykte och utgör ett hot mot kontinuiteten. Styrelsemedlemmarna bär det yttersta ansvaret för att bolaget är organiserat och leds på ett sätt så att företagets och aktieägarnas intressen tas till vara. Deras fortsatta ledarskap utsätter bolaget för risker som går att åtgärda.

Proposal Requesting the Dismissal of the Chairman of the Board of Directors
Submitted to the 29 March 2019 Annual General Meeting of Lundin Petroleum AB

Proposal
A shareholder proposes that the Annual General Meeting calls on the Chairman of the Board of Directors to resign.

Supporting Statement
The Company’s unresolved legacy in Sudan/South Sudan and the related war crimes investigation are damaging to the Company and its international reputation, and a threat to its continuity. The Chairman of the Board of Directors is personally suspected of aiding and abetting international crimes. His leadership is not in the best interest of the Company and its shareholders.

Förslag till att stämman avsätter ordföranden
Inlämnad till bolagsstämman den 29 mars 2019 Lundin Petroleum AB

Förslag
En aktieägare föreslår att årsstämman uppmanar styrelsen att avsätta bolagets ordförande.

Förklaring till förslaget
Bolagets ouppklarade historia i Sudan / Sydsudan och den krigsbrottsundersökning som utgår från bolagets verksamhet där, skadar bolaget och dess internationella rykte och utgör ett hot mot kontinuiteten. Ordföranden är personligen misstänkt för medhjälp till folkrättsbrott. Hans fortsatta ledarskap ligger inte i bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

Proposal Requesting the Dismissal of the CEO
Submitted to the 29 March 2019 Annual General Meeting of Lundin Petroleum AB

Proposal
A shareholder proposes that the Annual General Meeting calls on the Board of Directors to dismiss the CEO of the Company.

Supporting Statement
The Company’s unresolved legacy in Sudan/South Sudan and the related war crimes investigation are damaging to the Company and its international reputation, and a threat to its continuity. The CEO is personally suspected of aiding and abetting international crimes. His leadership is not in the best interest of the Company and its shareholders.

Förslag till att stämman avsätter koncernchefen
Inlämnad till bolagsstämman den 29 mars 2019 Lundin Petroleum AB

Förslag
En aktieägare föreslår att årsstämman uppmanar styrelsen att avsätta bolagets koncernchef tillika VD för företaget.

Förklaring till förslaget
Bolagets ouppklarade historia i Sudan / Sydsudan och den krigsbrottsundersökning som utgår från bolagets verksamhet där, skadar bolaget och dess internationella rykte och utgör ett hot mot kontinuiteten. VD:n är personligen misstänkt för medhjälp till folkrättsbrott. Hans fortsatta ledarskap ligger inte i bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

Proposal Requesting the Dismissal of the Senior Management
Submitted to the 29 March 2019 Annual General Meeting of Lundin Petroleum AB

Proposal
A shareholder proposes that the Annual General Meeting calls on the Board of Directors to dismiss the members of the senior management.

Supporting Statement
The Company’s unresolved legacy in Sudan/South Sudan and the related war crimes investigation is damaging to the Company and its international reputation, and a threat to its continuity. The members of senior management share the responsibility to manage the Company responsibly. Their leadership is not in the best interest of the Company and its shareholders.

Förslag till stämman avsätter ledningen
Inlämnad till bolagsstämman den 29 mars 2019 Lundin Petroleum AB

Förslag
En aktieägare föreslår att årsstämman uppmanar styrelsen avsätter bolagets ledning.

Förklaring till förslaget
Bolagets ouppklarade historia i Sudan / Sydsudan och den krigsbrottsundersökning som utgår från bolagets verksamhet där, skadar bolaget och dess internationella rykte och utgör ett hot mot kontinuiteten. Samtliga personer som ingår i bolagets ledning delar ansvaret för att bolaget drivs på ett ansvarsfullt sätt. Deras ledarskap ligger inte i bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

back to Statements page