COMPANY STATEMENTS

Öppet brev

10 maj 2021

Öppet brev från Lundin Energys styrelse

Kära aktieägare,

Vi skriver för att informera er om publiceringen av en oberoende expertrapport som har tagits fram på uppdrag av styrelsen med anledning av Åklagarmyndighetens pågående förundersökning om bolagets aktiviteter i södra Sudan från 1997 till 2003.

Som ni är medvetna om vid det här laget har bolaget under en längre tid hyst allvarliga farhågor över precisionen och tillförlitligheten i den information som ligger till grund för Åklagarmyndighetens förundersökning, samt rättvisan och integriteten i den vidare utredningsprocessen. Dessa farhågor beskrivs i detalj på hemsidan ”Lundin: Sudan Legal Case” som bolaget löpande uppdaterar för att tillhandahålla offentligt tillgänglig information om utredningen.

Baserat på dess farhågor beslutade Lundin Energys styrelse att ge 9 Bedford Row, som leds av Steven Kay QC, och RPC Solicitors, två oberoende internationella advokatbyråer med specialistkompetens inom internationella straffrättsliga åtal, mänskliga rättigheter, bolags agerande och rättsstatsprincipen, i uppdrag att granska och bedöma utredningen utifrån det offentliga material för utredningen som Åklagarmyndigheten verkar utgå ifrån.

Rapporten, med titeln ”A Report on The Lundin Case” (“rapporten”), publicerades idag och dess slutsatser bekräftar de farhågor som bolaget hyst under en längre tid. En kopia av rapporten kan laddas ner här där det även finns mer information om dess innehåll.

Steven Kay QC är en erfaren ”Queen´s Counsel” från Storbritannien som specialiserat sig inom internationell straffrätt och mänskliga rättigheter. Han har varit involverad i banbrytande rättsfall som lagt grunden för modern internationell straffrätt. RPC är en väl erkänd internationell advokatbyrå.

Uppdraget att författa rapporten gavs av styrelsen, men innehållet, analysen och slutsatserna i rapporten är författarnas egna oberoende slutsatser.

Vi hoppas att ni tycker att rapporten är till hjälp för att stödja den position bolaget konsekvent har hållit, att anklagelserna mot bolaget eller dess företrädare om felaktigheter är grundlösa.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen för Lundin Energy AB (publ)

back to Statements page