1 November

Swedish Prosecutor issues notice of potential corporate fine (“Företagsbot”) and forfeiture of economic benefits (“Förverkande av ekonomiska fördelar”) – Press Release.