COMPANY STATEMENTS

Uttalande

23 juni 2010

Uttalande om påstådda missgärningar i Sudan

Med anledning av de ogrundade påståenden och anklagelser mot Lundin Petroleum som nyligen har publicerats i svensk media, bestrider Lundin Petroleum att företaget, dess ledning eller styrelse på något sätt direkt eller indirekt eller genom underlåtenhet att handla varit involverat i några missgärningar i Sudan.

Det mångåriga inbördeskriget i Sudan innebar stora lidanden för befolkningen. Det är Lundin Petroleum mycket medvetet om, och vi är övertygade om att vi genom vårt samarbete med olika intressentgrupper och genom våra projekt för samhällsutveckling, spelade en positiv roll för fred och utveckling i landet.

Lundin Petroleum har inte blivit kontaktadeav den svenske åklagaren angående en utredning och att vi inte känner till något om en sådan utredning utöver det som har publicerats officiellt i media. Vi kommer emellertid att samarbeta fullt ut med alla officiella och opartiska försök att fastställa sanningen om Lundin Petroleums roll i Sudan.

back to Statements page