COMPANY STATEMENTS

Öppet brev

15 november 2018

Öppet brev från Ian H. Lundin och Alex Schneiter

Som styrelseordförande och vd för Lundin Petroleum skriver vi idag ett gemensamt brev till er då vi anser att det är viktigt att ni får information direkt från oss angående Åklagarmyndighetens beslut om slutdelgivning som togs i veckan.

Vi vill vara tydliga med att den förundersökning som pågått de senaste nio åren endast har stärkt vår redan fasta övertygelse om att vi är oskyldiga och vi är helt förvissade om att varken vi eller några andra företrädare för Lundin begick några felaktigheter under vår tid i Sudan. Tvärtom är vi fast övertygade om att vi var en kraft för utveckling i Sudan.

Samtidigt som en slutdelgivning endast innebär att Åklagarmyndigheten kommit till slutskedet av förundersökningen är det allt tydligare för oss, och våra försvarsadvokater, att Åklagarmyndigheten är fast besluten om att gå vidare till åtal. Det är ingen överdrift att hävda att vi alla tror att det här riskerar att slutligen resultera i ett mycket allvarligt rättsövergrepp.

Förundersökningen inleddes 2010 efter att rapporten ‘Unpaid Debt’ publicerades av organisationen the European Coalition on Oil in Sudan ”ECOS” i juni samma år. Denna rapport innehåller falska och grundlösa anklagelser mot bolaget när dess dotterbolag var operatör för Block 5A i Sudan mellan åren 1997 och 2003. Åklagarmyndigheten har uppenbarligen valt att i stor utsträckning okritiskt godta denna rapport, liksom andra rapporter skrivna av olika NGOs. Dessa rapporter innehåller många felaktigheter och brister och informationen i dem är baserad på hörsägen och propaganda, vilket också var ett återkommande inslag i konflikten i landet. Det är tydligt att Åklagarmyndigheten har förlitat sig på rapporter från dessa NGOs när de byggt upp fallet mot oss och bolaget. Dessa NGOs har också bedrivit en smutskastningskampanj mot bolaget under mer än tio års tid för att pressa våra institutionella aktieägare att vidta åtgärder. Allt detta kommer att exponeras under rättsprocessen.

Misstankarna mot oss grundas på en ensidig och felaktig tolkning av straffrättsligt ansvar för att bedriva legitim affärsverksamhet och såvitt vi vet har något liknande aldrig tagits upp av vare sig en nationell eller internationell domstol. Åklagarmyndigheten försöker skapa ett prejudikat genom att tillämpa en standard som går utöver internationell rätt avseende ansvar för individer och bolag för påstådda brott utförda av en suverän stat.

Bolaget var långt ifrån likgiltigt i förhållande till konflikten som uppstod i regionen under perioden. Tvärtom så gjorde bolaget allt som stod i dess makt för att främja att fred skulle uppnås genom fredliga medel. Fredsinsatserna i Sudan under denna period ledde slutligen till att en Comprehensive Peace Agreement undertecknades 2005, vilket i sin tur ledde till att Sydsudan bildades 2011. Block 5A är beläget i vad som idag är Sydsudan och det våld som pågår där än idag involverar konflikter mellan samma etniska grupper och stammar som under vår tid i området och de är fortfarande orelaterade till oljeverksamhet. Denna pågående konflikt är en sann tragedi och vi hoppas verkligen att den snart kan lösas så att landet kan byggas upp igen på ett fredligt sätt och med hjälp av dess rika naturresurser.

Den svenska regeringen gav nyligen sitt godkännande till ett eventuellt åtal. Detta beslut fattades utan hänsyn till den påverkan ett dylikt fall kommer att få på Sveriges internationella relationer, inklusive med Sudan, avseende påstådda brott som aldrig har bevisats. Under tiden vi bedrev verksamhet i landet förde Sverige en linje om konstruktivt engagemang med Sudan och uppmuntrade bolag att investera i landet. Den svenska regeringen vidtog aldrig några åtgärder mot Sudan i form av sanktioner eller andra liknande straff. Dessutom vägrade den svenska regeringen att besöka vårt område när vi bjöd dit dem för att de skulle få se hur vi bedrev vår verksamhet.

Trots vårt omfattande samarbete med Åklagarmyndigheten genom åren, då vi medverkat i flertalet förhör, frivilligt överlämnat tusentals sidor av internt material och polis gjort genomsökningar av våra kontor, anser vi inte att vår information eller våra bevis och argument har blivit betraktade på ett objektivt sätt. Vi kommer dock att kraftfullt försvara oss och bolaget i en svensk rättsprocess om det blir nödvändigt och vi vill försäkra er om att både vi och våra försvarsadvokater är helt och fullt övertygade om att en eventuell rättsprocess i slutändan kommer att fria oss från samtliga misstankar.

Vi vill tacka alla våra aktieägare, samarbetspartners och medarbetare samt våra familjer och vänner för ert fortsatta stöd. Vi vill även försäkra er om att medan vi arbetar på försvaret av detta fall kommer vi att fortsätta fokusera på att öka bolagets tillväxt och att leverera de ekonomiska resultat som förväntas av ett så framgångsrikt bolag som Lundin Petroleum.

Med vänliga hälsningar,

Ian H. Lundin
Styrelseordförande

Alex Schneiter
Koncernchef och vd

Mer information om tidigare aktiviteter i Sudan finns på hemsidan och rapporten Lundins historia i Sudan som ger en detaljerad beskrivning över vår verksamhet i regionen mellan åren 1997 och 2003.

Lundin Petroleum AB
Registration No 556610-8055
Hovslagargatan 5
SE-11148 Stockholm
Tel. +46 8 440 54 50
Fax. +46 8 440 54 59
www.lundin-petroleum.com

back to Statements page