COMPANY STATEMENTS

Öppet brev

28 november 2016

Öppet brev från Ian H. Lundin

Kära aktieägare,

Vi vill med detta brev ge er en uppdatering om den svenska förundersökningen avseende Lundins verksamhet i Sudan mellan 1997 och 2003. Vi samarbetar fullt ut med förundersökningen som nu är inne på sitt sjunde år och som vi hoppas är i sitt slutskede.

Vi har under flera år försökt få en möjlighet att tala med åklagaren så att vi kan ge honom all information vi har om vår tid i Sudan. Vi kan nu meddela att åklagaren har kallat Alex Schneiter och mig till intervju och har delgivit oss de misstankar som ligger till grund för förundersökningen. Denna process är en del av det normala förfarandet i svenska förundersökningar och vi vill framhålla att inget åtal har väckts, och att detta inte heller innebär att något åtal kommer att väckas.

Styrelsen är fortsatt övertygad om att det saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för Lundin. Lundin har alltid förespråkat fred i Sudan och att denna fred måste åstadkommas genom fredliga medel. Det är vår fasta övertygelse att vår verksamhet i Block 5A, genom investeringar i infrastruktur och insatser för lokalbefolkningen och humanitär hjälp, bidrog till att förbättra livsvillkoren för tusentals människor.

För mer information om våra aktiviteter i Sudan hänvisar jag er till hemsidan och rapporten “Lundins historia i Sudan” som ger en detaljerad beskrivning över vår verksamhet i regionen mellan åren 1997 och 2003.

Denna process påverkar inte på något sätt värdet av våra tillgångar eller vår verksamhet. Vi fortsätter att leverera starka resultat och Lundin Petroleum har en spännande framtid framför sig. Under det tredje kvartalet ökade vi vår produktionsprognos för helåret till mellan 70 000 och 75 000 boepd och redovisade en rekordlåg verksamhetskostnad om 7,2 USD per fat, vilket innebär att vi är på god väg att uppnå vår målsättning för helåret om 9,0 USD per fat. Vi är också väl positionerade för vår nästa tillväxtfas, som kommer innebära en förväntad produktion om 120 000 boepd när produktion från Johan Sverdrup Fas 1 startar i slutet av 2019.

Slutligen vill jag ta tillfället i akt och tacka alla våra intressenter för ert fortsatta stöd för Lundin Petroleum och bolagets spännande framtid.

Med vänliga hälsningar,

Ian H. Lundin
Styrelseordförande

back to Statements page